SIKKERHED vil altid være dit eget ansvar 

Følg altid anvisningerne - så er du godt på vej.

 

De anviste datablade beskriver hvilke sikkerhedsanvisninger, der foreskrives.

Der er lovkrav om, at man på arbejdspladser skal have et epoxykursus for, at man må arbejde med Isocyanater. Vi anvender Isocyanat typen MDI, som er den mindst farlige. Den er dog omfattet af gruppen Isocyanater.

Det vil med andre ord sige, at man altid skal sikre sig, at der er rigeligt med frisk luft, samt at man skal bruge en kulmaske eller friskluftsmaske. Det kræves også, at man bruger gummihandsker. Det er på ingen måde urimelige krav, det er derimod krav, som vi opfordrer alle til at efterleve.

Det er os bekendt, at der ikke stilles krav om, at privat personer skal have gennemført det omtalte kursus. Det kan f.eks. nævnes, at der gælder samme regler for bygnings skum, som bekendt kan købes i fri handel på alle bygge markeder.  

 

Bortskaffelse af tom emballage. Isocyanat må ikke udledes i naturen. Derfor skal man sikre sig, at dunken med isocyanat tilføres lidt fra spanden med resin. Når disse to komponenter blandes starter hærtningen, og isocyanaten bliver uskadelig gjort. Herefter må de bortskaffes som alm. husholdnings affald. 

Emballagen kan naturligvis altid bortskaffes på den kommunale genbrugsplads eller andre godkendte kemiordninger.

 

TDJ Andersen K/S påtager sig intet ansvar for bortskaffelsen af emballagen.

 

 

 


Lær sikkerhedssymbolerne at kende